Biuro Podróży Invitatio

Polityka prywatności

Karta informacyjna RODO

Informacja na temat celów i zasad przetwarzania danych osobowych przez BUT Invitatio

W trosce o bezpieczeństwo danych naszych użytkowników oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w Biurze Usług Turystycznych INVITATIO ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych. Poniżej zawarte są informacje na ten temat.

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Biuro Usług Turystycznych 'INVITATIO’, 05-827 Grodzisk Mazowiecki, ul. Szkolna 6/3

Pozyskane dane osobowe z formularzy kontaktowych zamieszczonych na stronie, będą przetwarzane w następujących celach:

– realizacji usług turystycznych
– prowadzenia działań marketingowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r mają Państwo prawo do:

– dostępu do treści swoich danych,
– aktualizacji danych osobowych,
– informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych,
– przenoszenia danych,
– usunięcia lub ograniczenia przetwarzania części swoich danych

Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i świadczonych usług na podany numer telefonu, adres korespondencyjny lub e-mail. Mają Państwo również możliwość cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. Dodatkowo podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielenie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem należy kontaktować się pod adresem e-mail biuro@invitatio.pl

Podanie wszelkich danych osobowych jest dobrowolne. Bez tych danych Biuro Usług Turystycznych nie będzie mogło zrealizować Państwa zapytania. Pozyskiwane dane osobowe przetwarzane są w celu przygotowania oferty oraz zawarcia umowy.

Uzyskane dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi przez nas usługami.

Każdy ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

Administrator deklaruje, że wszyscy pracownicy BUT 'INVITATIO’ przechodzą pełne szkolenie z obowiązujących zasad bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych. Do przetwarzania danych i informacji dopuszczone są wyłącznie osoby dla których dostęp do danych jest uzasadniony i niezbędny do wypełniania obowiązków służbowych pracownika.